Erken çocukluk eğitimine büyük katkılar sağlayan drama ile çocuklarda işbirliği becerisinin gelişimi için hazırlanan drama atölyemizde çocuğun sosyal gelişimi hızlandıkça kendine güveni artar (Stemberg 1988) atölyemizde çocukların pasiflikten ziyada aktif katılımı, bağımsız olmayı kendi becerilerinin farkında olması, demokratik, problem çözme ve iletişim becerilinin gelişmesi desteklenir.